Στοιχεία Καταστήματος
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε XML Feed συμβατά με άλλα website σύγκρισης τιμών ανεξαρτήτως της δομής του.
Λογότυπο
Για την καλύτερη εμφάνιση του λογότυπου, οι διαστάσεις πρέπει να είναι 90x30 pixels.
Τρόποι πληρωμής
Ποιους τρόπους πληρωμής δέχεται το e-shop σας;
Μεταφορικά
Κόστος μεταφορικών ανά κιλό. Συμπληρώστε εδώ τα κιλά στη συνέχεια άνω-κάτω τελεία και το κόστος. Με αύξοντα αριθμό και χωρίστε τα με κόμμα. Παράδειγμα: 1:3.5,2:5,3:6
Στο παράδειγμα, για το 1 κιλό η χρέωση είναι 3.5 ευρώ, για 2 κιλά 5 ευρώ και για 3 κιλά 6 και πάει λέγοντας.
Εάν το κόστος είναι σταθερό ανεξαρτήτως κιλών, επιλέξτε το 'ΝΑΙ' παρακάτω και συμπληρώστε απλά το κόστος πχ. 3.5
Όροι Συμμετοχής