Μαγνητικές μπάλες 5mm / 216 κομμάτια

(0)

Μαγνητικές μπάλες 5mm / 216 κομμάτια

STORE LOGO DATE PRICE SHIPPING LINK

<h2><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 25px;">Το Νεοδυμιο είναι ένα σπάνιο μέταλλο το οποίο ανήκει στην Χημικη οικογένεια των Λανθανιδων,<br></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 25px;">και είναι το 60ο στοιχείο του περιοδικού πίνακα</span></h2><h2><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">Όταν στο Νεοδυμιο προσθέσουμε Σίδηρο (Fe) και Βόριο (Β) οι μαγνήτες που προκύπτουν </span></h2><h2><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">απο αυτή την ένωση είναι οι πιο ισχυροί που υπάρχουν μέχρι σήμερα.&nbsp;</span></h2><div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;"><br></span></div><h1><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-weight: bold;">Χαρακτηριστικά:</span></h1><h3></h3><h4><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">Εξαιρετικά ισχυροί μαγνήτες Νεοδυμιου (Nd), βαθμού Ν52.&nbsp;</span></li></ul><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">Γνωστοί και ως Neo, Neod, NIB μαγνήτες.&nbsp;</span></li></ul><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">Συνήθως επικαλυπτονται με κράμα Νικελίου – Χαλκού και επιμεταλλωνονται με Νικέλιο για να προστατευθουν απο ενδεχόμενη οξείδωση.&nbsp;</span></li></ul><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">Ή αναγραφόμενη τιμή αντιστοιχεί στην αγορά 226 τεμαχίων.&nbsp;</span></li></ul></h4><p></p>

Leave Review

Top Brands