Μαγνήτες NIKEL Στρογγυλοί 5mm x 2mm

(0)

Μαγνήτες NIKEL Στρογγυλοί 5mm x 2mm

STORE LOGO DATE PRICE SHIPPING LINK
06/03/2012 $0.62 $0.62 Visit Store Website

<h2 style=""><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">Το Νεοδυμιο είναι ένα σπάνιο μέταλλο το οποίο ανήκει στην Χημικη οικογένεια των Λανθανιδων και είναι το 60ο στοιχείο του περιοδικού πίνακα<br>Όταν στο Νεοδυμιο προσθέσουμε Σίδηρο (Fe) και Βόριο (Β) οι μαγνήτες που προκύπτουν απο αυτή την ένωση είναι οι πιο ισχυροί που υπάρχουν μέχρι σήμερα.</span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif;">&nbsp;</span></h2><div><br></div><h1><span style="font-weight: bold; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">Χαρακτηριστίκα:</span></h1><p></p><p></p><p></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 0px; margin-bottom: 8.5px; font-size: 21px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></h3><h4><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 8.5px;"><li style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">Εξαιρετικά ισχυροί μαγνήτες Νεοδυμιου (Nd), βαθμού Ν52.&nbsp;</span></li></ul><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 8.5px;"><li style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">Γνωστοί και ως Neo, Neod, NIB μαγνήτες.&nbsp;</span></li></ul><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 8.5px;"><li style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">Συνήθως επικαλυπτονται με κράμα Νικελίου – Χαλκού και επιμεταλλωνονται με Νικέλιο για να προστατευθουν απο ενδεχόμενη οξείδωση.&nbsp;</span></li></ul><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 8.5px;"><li style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">Ή αναγραφόμενη τιμή αντιστοιχεί στην αγορά 2 τεμαχιων.&nbsp;</span></li></ul></h4>

Leave Review

Top Brands